Kronen en bruggen

Soms is er door cariës zo veel weefsel aangetast waardoor de zijwanden zwak zijn geworden of is er door het afbreken van een tand of kies teveel tandmateriaal verloren gegaan. Het is dan niet meer mogelijk dit met een vulling te repareren. Vaak kan de tandarts dan nog wel een kroon maken. Een kroon is een duurzame vervanging van een tand of kies, die de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk benadert. Deze behandeling is ingewikkelder dan een vulling en u zal daarvoor ook minimaal 2 keer bij de tandarts moeten komen.

In het geval van het ontbreken van een of meer tanden of kiezen is het soms mogelijk om een brug te maken, waardoor de ontbrekende tanden of kiezen vervangen worden door een dummy.

Hierbij wordt tussen twee kiezen of tanden een kunsttand/kies gemaakt, die bevestigd is aan kronen op de aanliggende tanden of kiezen. De kronen en de kunsttand worden dan als een geheel geplaatst.Het gaat hier om een vaste voorziening.