Implantaten

In sommige gevallen is het beter om bij verlies van een tand of kies voor een implantaat te kiezen, bijvoorbeeld als de naastliggende tanden nog helemaal gaaf zijn.

Binnen onze praktijk is het niet mogelijk implantaten te laten zetten, wel zullen we u begeleiden en doorverwijzen naar een tandarts die dit wel doet.

Een implantaat is een kunstwortel die in de kaak geplaatst wordt, en in het bot vastgroeit. Wanneer het implantaat voldoende in het bot gegroeid is kan er een kroon of brug op vervaardigd worden.

Het traject van implanteren tot het plaatsen van de kroon neemt 2 a 3 maanden in beslag.

Implantologie in de tandheelkunde houdt in dat titanium schroeven in het kaakbot worden geplaatst, daar waar gebitselementen verloren zijn gegaan. Een implantaat is dan een nieuwe wortel, waarop bijv. een kroon op gezet kan worden.

Een implantaat kan gebruikt worden om:

Een verloren tand of kies te vervangen (enkeltandsvervanging)
Meerdere tanden of kiezen te vervangen (bruggen op implantaten)
Als steun en retentiepunt voor een frame (het gebruik van retentie-ankers, de zogenaamde haakjes, is dan overbodig)
Als retentiepunt voor een kunstgebit (het klikgebit) in de boven- of onderkaak

Als een tand of kies verwijderd wordt, kan het kaakbot aldaar erg smal worden. In die gevallen kan alleen geïmplanteerd worden na een bot opbouw. Als het erg smal is, dient de bot opbouw vooraf uitgevoerd te worden. In de meeste gevallen kan de bot opbouw direct met het plaatsen van het implantaat worden uitgevoerd.

Tandarts Abas is gespecialiseerd in het plaatsen van implantaten en heeft inmiddels meer dan 500 implantaten geplaatst. Daarnaast publiceert Tandarts Abas artikelen op het gebied van implantologie en geeft hij er diverse lezingen over aan tandartsen. Voor MegaGen Benelux is Tandarts Abas klinisch adviseur.

Behandeling:

1. Consult en uitleg over de behandeling. Na afloop wordt er een begroting voor de kosten opgesteld.
2. Implantaatchirurgie al dan niet met bot opbouw. Na 2 weken worden de hechtingen verwijderd.
3. Na een genezingsperiode van 6 weken tot 3 maanden wordt de 2e fase chirurgie uitgevoerd. Dit is het plaatsen van een genezingsdopje.
4. Afdrukken voor een kroon na 4 weken.
5. Plaatsen van de kroon na 3 weken.

Kosten:

Tussen implantologen onderling bestaan grote verschillen in prijzen voor de behandeling. Dit komt door het gebruik van verschillende materialen etc. Hierdoor is het voor de patiënt erg lastig om de prijzen te vergelijken. Dentici hanteert voor 80% van de meest gangbare implantologie vaste prijzen inclusief techniek- en materiaalkosten. Voor de overige 20% die erg lastig zijn moet een begroting op maat opgesteld worden, die u krijgt na een consult.

Prijzen:

Implantologie enkeltandsvervanging

Consult, röntgenfoto’s, plaatsen 1e implantaat én 2e fase chirurgie €900,-
Bot opbouw tegelijk met plaatsen implantaat €300,-
Kroon op implantaat inclusief opbouw en techniekkosten €790,-

Bovenstaande kosten zijn inclusief techniek- en materiaalkosten

Klikprothese boven- of onderkaak

De klikprothese wordt 100% vergoedt na toestemming van de zorgverzekeraar.